Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím (Delta nářadí, IČO: 486 19 205, DIČ: CZ680 9251 119). Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Objednání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku v internetovém obchodě obchod-deltanaradi.cz, telefonicky 608 024 848, e-mailu (obchod@deltanaradi.cz), či písemně viz kontakt. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 1 hodiny zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Balné, poštovné a úhrada zboží

Objednané zboží lze zaplatit při doručení přepravní službou (na dobírku), bankovním převodem před odesláním zboží, hotově nebo kreditní kartou, případně po předchozí dohodě fakturou. Objednané zboží vám zašleme přepravní službou, nebo si jej můžete vyzvednout v naší kamenné prodejně.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je uvedena u každého produktu. Pokud není uvedeno, zboží je dodáváno obvykle do 4 dnů od vytvoření objednávky. O změně dodací lhůty budeme neprodleně kupujícího informovat. U produktů s dostupností "na objednávku" je doba dodaní obvykle do 4 dnů. Pokud je zboží skladem, odesíláme ještě ten samý den.

Reklamace záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Kupující má právo vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu a bez jakýchkoliv poplatků odstoupit od smlouvy. Právo na vrácení zboží se vztahuje na nepoškozené zboží v původním obalu. Jestliže se u zboží při používání zboží projeví závada zboží, vyřizuje se tento problém v rámci reklamačního řízení.

Záruka se nevztahuje na:

 • Vady vzniklé běžným používáním.
 • Nesprávným použitím výrobku.
 • Nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci e-mailem obchod@deltanaradi.cz nebo telefonicky +420 776 024 849

 • Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.
 • V případě delších reklamací budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

Platební metoda PlatímPak

 • je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140
  78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.
  zn. B 2051 („Banka“).
 • Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny Zboží Zákazníkem a případných nákladů na
  pojištění, dopravu Zboží tak, že Banka poskytne Zákazníkovi pro tento účel na základě Smlouvy o
  poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet
  Obchodníka.
 • V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou,
  je Zákazník povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny Zboží a případných nákladů na pojištění,
  dopravu Zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby
  PlatímPak.
 • Zákazník uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této
  Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak.
 • Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
 • Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v
  Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na
  www.rb.cz.
Zpět do obchodu